Over Liefdesdenken » H-Dimensional TimeTravels

Hyper Dimensional Timetravels: HDTT

Reis door je optimale heden, verleden en toekomst

Een dimensie kun je zien als een bestaansveld binnen het universum met verschillende spelregels. In welke dimensie je je begeeft is bepaald door de kwaliteit van jouw liefdevolle gedachten. Binnen deze dimensie kun je het leven creëren dat jij wilt leven, wetende dat hoe liefdevoller jouw gedachten zijn, hoe vrijer je bent van de gehechtheid aan de uitkomst.

Soms is het niet eenvoudig om liefdevoller te denken. Gelukkig doen we dit ook niet alleen. Jouw bereidheid om je denken te veranderen is altijd ondersteund door iets groters, noem dit het universum of zoals 'Een cursus van wonderen' zegt: de heilige geest. 

Tijdens de HDTT-sessie stem je je af op jouw ziel, krijg je meer begrip over wie je bent, en vind je tegelijk de ruimte om nieuwe, ruimere gedachten cq. verhaallijnen te ontvangen als jouw nieuwe realiteit. 

Waarom een hyper dimensionale tijdreis?  

Jouw leven is een creatieproces, toch verloopt dit deels vaak onbewust. Je creaties zijn dan onvoldoende doordacht of doorvoelt en de uitkomst is niet altijd wat we wensen. Vaak staan we onszelf ook niet toe om de diepere verlangens in onszelf te accepteren, ons licht, de liefde, en houden we onszelf tegen door onverwerkte ervaringen en saboterende gedachten over onszelf, de ander en het leven.

Tijdens de sessie kan je met focus, aandacht en helderheid jouw nieuwe realiteit ontdekken, mee vormgeven, en op een dieper niveau toelaten met de liefde en waardering voor wie je was, wie je nu bent en kunt zijn.

 

Hoe kunnen de sessies je helpen?

 • Richting in loopbaan
 • Verhelderen van zielsmissie
 • Verbeteren van de relatie met jezelf en anderen
 • Meer begrip over wie je bent
 • Zicht op jouw unieke rol, talenten en gaven
 • Terugkerende uitdagingen transformeren naar waardevolle lessen
 • Het universum en haar creatie beter leren kennen
 • Blokkades transformeren in nieuwe ruimte en vrijheid
 • (Her)vinden van levensvreugde, passie en energie
 • Meer inzicht in het multidimensionale leven dat je hier (be)leeft en de wonderlijke mogelijkheden die er voor je liggen!

Hoe ziet de sessie eruit

Vooraf aan de sessie hebben we een intakegesprek, daarna ga je in een diepe ontspanning en begeleid ik je zorgvuldig doorheen de dimensies. Hier vind je jouw eigen inzichten en ervaringen.

Investering HDTT sessie

 • Een sessie duurt 2 - max. 3 uur
 • De investering is € 155
 • Is jouw inkomen lager dan € 14.000 op jaarbasis? Per sessie €125.

HDTT + 3 integratiesessies 'optimale leven'

Vanuit de HDTT sessie krijg je het gevoel en de ervaringen mee van jouw optimale heden, verleden en toekomst. Door dit nieuwe bewustzijn te integreren in je leven, geef je vorm aan wie jij in essentie bent, jouw zielskern.

Tijdens drie aanvullende coaching-sessies begeleid ik je bij deze integratie. Per sessie geven we verder vorm aan jouw optimale leven.

Sessie 1. Via je hoofd

Sessie 2. Via je buik

Sessie 3. Via je hart

Investering voor de HDTT + 3 integratiesessie 'Optimale leven' : € 425

Hyper dimensional Time Travels = HDTT

@2020 Copyright Judith Lamboo. Ieder van de aangeboden producten op deze website is ontwikkeld door Judith zelf in co-creatie met haar gidsen en het universum.