Home » Consultancy

Met elkaar op een hoger plan functioneren 

  • Wil je een (bewuste) samenwerking met elkaar opstarten?
  • Een vruchtbare bodem creëren om met elkaar out-of-the-box tot vernieuwende projecten te komen?
  • Merk je dat jullie bestaande samenwerking niet soepel verloopt, de resultaten het laten afweten en heb je een positieve impuls nodig?

Misschien zit het goed met jullie intenties, maar ontbreekt het aan daadkracht. Misschien lukt het niet om met elkaar tot een duidelijke structuur en afspraken te komen. Of spelen steeds dezelfde patronen op en lijk je met elkaar in een vicieuze cirkel te zitten die een herhaling is van het verleden en daarmee geen nieuwe toekomst creëert. 

Vanuit Licht Ondernemen begeleid ik groepen, teams en partners om elkaar te vinden. En op een hoger plan te communiceren. Met een open dialoog leggen we de basis voor een vruchtbare samenwerking die voorbij ego en angst, bestendig is voor de Toekomst. Om tot Echte Vernieuwing te komen, mogen we een laagje dieper in onszelf afdalen. En in eerlijkheid delen wie we zijn. En wat we elkaar kunnen bieden. 

'Dit is wat de wereld nodig heeft!' 

✔︎ Een open dialoog

✔︎ Moeiteloos en authentiek jezelf zijn. En elkaar zien (Verbinding!) 

✔︎ Ieder op de juiste plek

✔︎ Met oog voor een gezamenlijk doel en elkaars talenten

✔︎ Niet omdat het moet. Omdat je dit wilt. 

✔︎ Waar de kracht van samenwerking een meervoud van de optelsom is

✔︎ Heldere afspraken. En structuren. 

✔︎ Met ruimte voor groei- en ontwikkeling, eigen ruimte en verantwoordelijkheid. 

✔︎ Toekomstbestendig

'Samenwerken vanuit Respect en Liefde voor hetzelfde doel!' 


Resultaat

Respect en Liefde voor hetzelfde doel

'We hebben in korte tijd een samenwerking opgebouwd vanuit respect en liefde voor hetzelfde 'doel'. Met duidelijke afspraken, takenverdeling, ieder in zijn talent en hebben nu een structuur om constructief, eerlijk en bezield met elkaar te overleggen'. 

Over de begeleiding

Iedereen wordt aangesproken op zijn directe ervaring

'Judith heeft de wijsheid en de durf om mensen te motiveren om dieper te zakken dan de gedachten. En van daaruit samen te zijn. In respect voor onszelf en voor elkaar. Als er daartoe dingen uitgesproken moeten worden, dan helpt Judith door verdiepende vragen te stellen. Ze kan ook vanuit haar expertise met overtuiging aangeven wat zij als constructief ziet en wat niet. Dit gebeurt in een open sfeer van vertrouwen. Er is ook steeds ruimte voor het in vraag stellen. Iedereen wordt aangesproken om vanuit zijn/haar directe ervaring te delen. En doordat er een open sfeer is van vertrouwen kunnen we meer vanuit ons hart delen en voorbij de verdedigingsmechanismen gaan'. 


Voor wie

Voor teams en projecten met nood aan bezielde interactie 

'Dit is een aanrader voor teams en projecten met nood aan bezielde interactie. Waarbij de huidige patronen niet meer effectief lijken. Open communicatie kunnen we samen leren. Zo leren we elkaar ook echt kennen. Dus, vanachter onze maskers uit' 😉. 

Over Judith

Vertrouwen op oneindige mogelijkheden... 

'Judith is eerlijk en open. Dit is heel ontwapenend. En geeft vertrouwen op 'oneindige mogelijkheden'. Ze heeft een authentieke manier om haar expertise over te brengen met veel respect voor ieders eigenheid'. 

 

- An van Huyck, kernteam Mooji Sangha Leuven - 


Voor wie is de Projectbegeleiding? 

✔︎ Voor bewuste Ondernemers, voor teams en projecten 

✔︎ Je wilt een vruchtbare, toekomstbestendige samenwerking opstarten

✔︎ Je wilt met elkaar op een hoger plan functioneren

✔︎ In verbinding met jezelf, elkaar en het groter geheel

✔︎ En bent bereid tot verandering

Garanties voor de Toekomst

Mijn begeleiding in Zinvol Samenwerken geeft je de basis, tools en structuur om met elkaar tot bloeiende projecten te komen. En samenwerkingen tot een blijvend succes te maken. En kan na het begeleidingstraject als team zelfstandig voortgezet worden.